Utgivna nummer

3 Den boströmska filosofin Henrik Svensson (pdf)

15 Om den värderande analysen Anders Elgemyr och Love Ekenberg (pdf)

23 David Lewis' teori för kontrafaktiska satser Per Lindström (pdf)

27 Varför inte dödsstraff? Torbjörn Tännsjö (pdf)

Recensioner

40 Ragnar Ohlsson om Christopher W Gowans Innocence Lost (pdf)

45 Fredrik Sundqvist om Daniel Dennetts Consciousness Explained (pdf)

53 Jan Sjunnesson om två böcker av Todd May (pdf)

57 Notiser (pdf)