Utgivna nummer

3 Moralisk motivation – ett dilemma och dess lösning Caj Strandberg (pdf)

18 Döden som förlust Lars Bergström (pdf)

30 Nietzsches ”Fallet Wagner” Hemo Quaron (pdf)

35 Aktualism, possibilism och handlingsriktighet Daniel Rönnedal (pdf)

Recensioner

42 Sören Häggqvist om Tankar som ändrar allt av Sören Holst (pdf)

47 Frans Svensson om antologin Dygdernas renässans (pdf)

52 Lars Bergström om Kort om spelteori av Ken Binmore (pdf)

58 Jens Johansson om Kort om döden av Lennart Lundmark (pdf)

60 Notiser (pdf)