Utgivna nummer

1 Estetisk nihilism Hans Mathlein och Torbjörn Tännsjö (pdf)

12 Är värdenihilismen förenlig med rationell värdeargumentation? Sven-Arne Lundin (pdf)

23 Rosing och psykoneural identitet Ingmar Persson (pdf)

33 Dualism och holism som kulturfenomen Joachim Israel (pdf)

47 Notiser (pdf)