Utgivna nummer

3 Människans moraliska framsteg Dan Egonsson (pdf)

15 Pietetsfullt hanterande av mänskliga kvarlevor Henrik Andersson och Frits Gåvertsson (pdf)

28 Tänk om alla skulle göra så, Immanuel? Anders Bartonek (pdf)

34 Bergström om metaetisk naturalism Olle Risberg (pdf)

37 Metaetisk naturalism Lars Bergström (pdf)

43 Metaetikens metodologi Olle Risberg (pdf)

49 Metaetikens förklaringsvärde Lars Bergström (pdf)

Recensioner

52 Jens Johansson om Vetandets gränsmarker av Anders Jeffner (pdf)

56 P C Jersild om Etikprofessorn av Torbjörn Tännsjö (pdf)

62 Notiser (pdf)