Utgivna nummer

3 Skäl och goda grunder Dag Prawitz (pdf)

15 En dialog om framtida preferenser Christian Dahlman (pdf)

19 På vad pekar en orgasm? Kristoffer Ahlström (pdf)

24 Om vatten och reduktion Paul Needham (pdf)

46 Orakel – finns dom? Fredrik Stjernberg (pdf)

49 Om begreppsbildning i matematik Jörgen Sjögren (pdf)

Recensioner

58 Torkel Franzén om Ofullständighet av Rebecca Goldstein (pdf)

60 Pelle Strindlund om Olydnad av Tomas Månsson (pdf)

62 Notiser (pdf)