Utgivna nummer

1 Filosofishistorien som fotnot till Platon eller Platons transcen­dentala estetik eller Sinne­världen är inte verklig Staffan Carlshamre (pdf)

20 Teletransport en logisk omöjlighet? Hans Rosing (pdf)

23 Den irrelevanta identiteten Ingmar Persson (pdf)

27 Teletransport och metafysik Torbjörn Tannsjö (pdf)

35 Att skilja mellan liv och död Lars Bergström (pdf)

42 Recension av Jan Österberg: Self and Others. A study of ethical egoism Björn Eriksson (pdf)

48 Notiser (pdf)