Utgivna nummer

3 Filosofi på svenska Mats Furberg (pdf)

21 Värde grundat på preferens Wlodek Rabinowicz (pdf)

37 Utilitarism för syndare Björn Eriksson (pdf)

Recension

49 Åsa Carlson om Anette C Baiers A Progress of Sentiments (pdf)

59 Notiser (pdf)