Utgivna nummer

3 Om filosofibegreppet i den platonska dialogen Rivalerna Lorenzo Casini

14 Rättvisa som ömsesidig nytta Lina Eriksson

24 Från hedoniskt värde till moraliskt moras Ingmar Persson

Recensioner

42 Karl Bergman om Postmodernismen av Frida Beckman

48 Lars Bergström om Vad är verkligt? Den olösta frågan om kvantfysikens mening av Adam Becker och Helgoland: Den relationella tolkningen av kvantfysiken av Carlo Rovelli

53 Johan Lindberg om antologin Förnuft och religion: Filosofiska undersökningar

62 Notiser