Utgivna nummer

Boksymposium · Fredrik Svenaeus Det naturliga

3 Inledning Fredrik Svenaeus

7 ”Lyssna på din kropp!” Åsa Carlson

13 Det naturliga och trans Sofia Jeppsson

20 Kommentar på Fredrik Svenaeus, Det naturliga Lisa Folkmarson Käll

27 Om Det naturliga Fredrik Svenaeus

Artiklar

36 Jaget Lars Bergström

42 Kommentar till en recension Ulf Danielsson

46 Replik till en kommentar Lars Bergström

Recensioner

48 Frans Svensson om Etik av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm

54 Erik Hallstensson om Kultiverandet av det mänskliga av Anders Burman

58 Notiser