Utgivna nummer

3 Den tidiga Uppsalafilosofiska analysen Bo Petersson (pdf)

19 Ett nygammalt kropp–själ-problem Henrik Lagerlund (pdf)

32 Evolutionsteorin, Gud och livets mening Lotta Knutsson (pdf)

40 Om vad logik inte skall vara Christian Bennet (pdf)

46 En kritisk granskning av Sören Stenlunds filosofi Thorsten Johansson (pdf)

Recension

57 Christian Strandh om Hume Variations av Jerry Fodor (pdf)

60 Notiser (pdf)