Utgivna nummer

3 Mina filosofiska fördomar Konrad Marc-Wogau (pdf)

15 Solipsism Hans Teke (pdf)

23 Om det psykofysiska problemet Tom Eriksson (pdf)

Recensioner

42 Björn Eriksson om Panopticon av Jeremy Bentham (pdf)

47 Anders Sigrell om Doxologi av Mats Rosengren (pdf)

53 Notiser (pdf)