Utgivna nummer

3 Flödets dilemma: Platons Herakleitos och kunskapens villkor Olof Pettersson

22 Experimentalismen och filosofiska intuitioner Paul Conrad Samuelsson

36 Vad är nonkonformism-teori? Anders Bartonek

49 Aristoteles, Galilei och Newton om orsaker, rörelser och förändring Lars-Göran Johansson

Recension

57 Per Bauhn om Identitetsillusionen: Lögnerna som binder oss samman av Kwame Anthony Appiah

61 Notiser