Utgivna nummer

3 Om historia och självförståelse Jonas Ahlskog (pdf)

16 Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H. Antony Fredriksson (pdf)

28 Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar Martin Gustafsson och Lars Hertzberg (pdf)

44 Om empatins produktifiering Ylva Gustafsson (pdf)

63 ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring Camilla Kronqvist (pdf)

81 En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access Mikael Laakso och Yrsa Neuman (pdf)

97 Peter Winch och det logiska tänkandet Olli Lagerspetz (pdf)

115 Moral och moralisk oenighet Hugo Strandberg (pdf)

127 Notiser (pdf)