Utgivna nummer

3 Tal till Solomon Feferman Dag Westerståhl (pdf)

7 Några synpunkter på begreppet inflytande Stig Kanger (pdf)

15 Stig Kangers teori om inflytande: en introduktion Lars Lindahl (pdf)

19 Psykologi och semantik - ett medeltida perspektiv Henrik Lagerlund (pdf)

32 Om normativ strukturalism Per Bauhn (pdf)

49 Referens inom mänsklig kognition och AI Peter Ekberg (pdf)

Recension

54 Jan Lif om Feminism av Lena Gemzöe (pdf)

62 Notiser (pdf)