Utgivna nummer

1 Empirismen och dess kritiker Henrik Bohlin (pdf)

16 Vem var Frank Ramsey? Nils-Eric Sahlin (pdf)

22 Hobbes’ ursprungliga insikt Carl-Göran Heidegren (pdf)

29 Platsen för Pers smärta Ingmar Persson (pdf)

Recensioner

32 Recension av Thomas Anderberg & Ingmar Persson: Abortetik Christian Munthe (pdf)

38 Recension av Torsten Petterson: Literary interpretation: Current models and a new departure Björn Eriksson (pdf)

43 Notiser (pdf)