Utgivna nummer

3 Likavärdesidén Dan Egonsson (pdf)

14 Varför människor har lika värde Roger Fjellström (pdf)

32 Menneskeverd i lys av dets misaktelse Arne Johan Vetlesen (pdf)

Recensioner

51 Henrik Lagerlund om Dansk middelaldersfilosofi av Sten Ebbesen (pdf)

55 Åsa Carlson om Hälsa och sjukdom av Bengt Brülde och Per-Anders Tengland (pdf)

63 Notiser (pdf)