Utgivna nummer

3 Borde Peter Singer dra en annan slutsats? Fredrik Zimmerman (pdf)

7 Kunskapsteori baserad på dygd Ragnar Ohlsson (pdf)

19 Vad man rimligen kan kräva Per Lindström (pdf)

29 Cirkulär tid – ett varv till Erik Carlson (pdf)

31 Varför tiger Shane? Mari Lindman (pdf)

45 ”Vad gör dina pensionspengar just nu?” Joakim Sandberg (pdf)

Recension

57 Per-Erik Malmnäs om Risk och det levande mänskliga (red. I. Brinck, S. Halldén, A-S. Maurin och J. Persson) (pdf)

61 Notiser (pdf)