Utgivna nummer

1 Descartes' metod II Sören Stenlund (pdf)

14 Replik om överkvalificerade handlingar Erik Ryding (pdf)

17 Döden: begrepp, kriterier och definitioner Göran Hermeren (pdf)

25 Död och personlig identitet Torbjörn Tännsjö (pdf)

35 Vad säljer arbetaren enligt Marx och varför? Zalma M Puterman (pdf)

Recension

44 Recension av Bernard Williams: Ethics and the Limits of Philosophy Per Björkholm (pdf)

47 Notiser (pdf)