Utgivna nummer

3 Erik J. Olsson Kunskap och koherens (pdf)

15 Sam Fransson Bör vissa genetiska förbättringar av människan förbjudas? (pdf)

26 Richard Swinburne Argument för Guds existens (pdf)

41 Martin Gustafsson Carnap och Quine om explikation som filosofisk metod (pdf)

48 Mattias Gunnemyr Om fötryckande strukturer, en replik (pdf)

54 Per Bauhn Om strukturell orättvisa och förtryck – slutreplik (pdf)

58 Notiser (pdf)