Utgivna nummer

3 Filosofi, förnuft och samhälle Henrik Bohlin (pdf)

45 Transcendentala deduktionen av de rena förståndsbegreppen Immanuel Kant (pdf)

66 Kommentar till deduktionen Daniel Birnbaum och Hans Ruin (pdf)