Utgivna nummer

1 Begick Jesus självmord? Thomas Anderberg (pdf)

17 Rockmusikens nya kläder Bengt Edlund och Lars Elleström (pdf)

27 Arrows ”paradox” - en dödsstöt för demokratin? Sven Ove Hansson (pdf)

35 En ”hårdings” försvarstal Ingmar Persson (pdf)

42 Replik till Persson Torbjörn Tännsjö (pdf)

43 Hårdnackade missförstånd Ingmar Persson (pdf)

44 Notiser (pdf)