Utgivna nummer

3 Reflektioner kring räddningsplikten Per Bauhn (pdf)

19 Sokrates inför döden Hans Ruin (pdf)

23 Döden och tiden Lars Bergström (pdf)

Recensioner

30 Stefan Schubert om Everything Must Go: Metaphysics Naturalized av James Ladyman och Don Ross (pdf)

37 Staffan Carlshamre om Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism av Paul Boghossian (pdf)

49 Sofia Jeppson om Kort om etik av Simon Blackburn (pdf)

51 Hege Dypedokk Johnsen om Kort om känslor av Dylan Evans (pdf)

53 Lars Bergström om Från ett öppet universum: Studier i Karl Poppers filosofi, red. Ola Lindberg (pdf)

57 Notiser (pdf)