Utgivna nummer

3 Det lätta och det rätta Erik Angner (pdf)

11 Jagträd och välfärd Krister Bykvist (pdf)

24 No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism Richard Dawid (pdf)

36 Växelsemantik (Switcher Semantics) Kathrin Glüer och Peter Pagin (pdf)

52 Logik och normativitet Anandi Hattiangadi (pdf)

63 Förståelse ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv Mikael Janvid (pdf)

72 Humes sentimentalism – inte non-kognitivism Jonas Olson (pdf)

84 Notiser (pdf)