Utgivna nummer

3 Jagets metafysik Lars Bergström

12 Schopenhauer och Nietzsche: motsatsernas möte i stoisk asketism Ingmar Persson

28 Hur står det egentligen till med det teleologiska gudsbeviset? Martin Lembke

Recensioner

41 Anna Nygren om ”Det finns miljoner sätt att vara”: Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen av Hanna Lahdenperä

45 Karl Bergman om Apan och filosofen: Evolutionära svar på filosofiska frågor av Farshid Jalalvand

50 Frans Svensson om Eudaimonia: Om det goda livet i klimatomställningens tid av Klas Grinell

52 Lars Bergström om Galileos misstag av Philip Goff

57 Victor Moberger om Konsten att tänka klart av Christer Sturmark med Douglas Hofstadter

63 Notiser