Utgivna nummer

1 Om behov Georg Henrik von Wright (pdf)

13 En vän i nöden Hans Mathlein (pdf)

18 En seg Jesus? Rolf Lindborg (pdf)

Recensioner

23 Recension av Joachim Israel: Språkets dialektik och dialektikens språk Zalma M Puterman (pdf)

39 Recension av Harald Ofstad: Ansvar og handling Konrad Marc-Wogau (pdf)

44 Recension av Craig Dilworth: Scientific Progress. A Study Concerning the Nature of the Relation Between Successive Scientific Theories Peter Gärdenfors (pdf)

47 Notiser (pdf)