Utgivna nummer

3 Självmordets dialektik Marie Demker (pdf)

20 Ungkarlarnas rätta natur Lars Bergström (pdf)

22 Konsekventialism och handlingsvägledning Jan Österberg (pdf)

28 Logik och etik i Wittgensteins Tractatus Thorsten Johansson (pdf)

38 Christine Korsgaards moralfilosofi Gunnar Björnsson (pdf)

Recension

55 Dan Egonsson om The Value of Courage av Per Bauhn (pdf)

62 Notiser (pdf)