Utgivna nummer

3 Att kunna göra som man vill Per Lindström (pdf)

9 Om Churchlands eliminativa materialism Staffan Eng (pdf)

22 Den engelska och den franska hjärnan Johannes Persson (pdf)

30 Vad är det för fel på svenska filosofer? Tom Borvander (pdf)

35 Guds verklighet eller verklighetens Gud? Olof Franck (pdf)

Recension

50 Ingmar Persson om Gunnar Björnssons Moral internalism (pdf)

62 Notiser (pdf)