Utgivna nummer

3 Zygmunt Baumans levnadskonst Dan Egonsson (pdf)

17 Kan böcker vara moraliska eller omoraliska? Marco Tiozzo (pdf)

27 Är sannolikheter moraliskt relevanta? Katharina Berndt Rasmussen (pdf)

41 Varför åberopar man inte det övernaturliga i vetenskapen? Jesper Jerkert (pdf)

50 Tidens gång, än en gång Lars Bergström (pdf)

55 Koherentismens politiska konsekvenser Patrik Ribe (pdf)

63 Notiser (pdf)