Utgivna nummer

3 Att tolka Parmenides Staffan Carlshamre (pdf)

17 Om hur man bör förhålla sig till Ludwig Wittgenstein Nils-Eric Sahlin (pdf)

23 Ett önskeförsvar för miljön Ingmar Persson (pdf)

39 Måste det vara något fel på modus ponens? Sten Lindström (pdf)

43 Onda cirklar – och goda Folke Tersman (pdf)

47 Att idrott skall vara så svårt att förstå Ingvar Johansson (pdf)

Recensioner

51 Ragnar Ohlsson om Jostein Gaarders Sofies värld (pdf)

53 Christian Bennet om Bertil Mårtenssons Logik. En introduktion (pdf)

58 Bo Petersson om A-M Henschen-Dahlquists En Ingemar Hedenius bibiografi (pdf)

60 Lars Bergström om Per Molanders Akvedukten vid Zaghouan (pdf)

62 Notiser (pdf)