Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 2010–2018 läsas i digitalt format utan kostnad. Även tidigare årgångar kommer att läggas upp digitalt inom kort — håll utkik! Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2021:3

 Svante Nordin: Ingemar Hedenius försvar för den juridska begreppsbildningen

Lars Bergström: Att rätta mun efter matsäcken

Hägerströmföreläsningarna 2021: Karen Bennett

Tobias Alexius: Karen Bennetts Hägerströmföreläsningar 2021

Henrik Rydéhn: Intervju med Karen Bennett

Replik

Karl Bergman: Form och reduktion: Replik till Martin Gustafsson

Recensioner

Emil Andersson om Leva fritt och leva väl av Per Bauhn

Marta Johansson Werkmäster om The Philosophy of Sex