Utgivna nummer

3 Är filosofin särspråkberoende? Staffan Carlshamre (pdf)

19 Gudstro i ett sekulariserat samhälle - om religionens rationalitet Mikael Stenmark (pdf)

34 Bör vi satsa på Guds existens? Richard Ohlsson (pdf)

37 Etik för oss Anders Tolland (pdf)

Recensioner

41 Aleksander Peczenik om Svein Eng, Uenighetsanalyse - med saerlig sikte på jus og allmenn rettsteori (pdf)

45 Jonna Lappalainen om Hildur Kalman, The Structure Of Knowing: Existential trust as an Epistemological Category (pdf)

49 Jens Johansson om Åsa Nordén, Har nutida fysik religiös betydelse? (pdf)

60 Jan-Erik Westman om Bo Malmhester och Ragnar Ohlsson m fl: Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet (pdf)

65 Notiser (pdf)