Utgivna nummer

3 Anne Conway Anna-Karin Malmström (pdf)

16 Filosofins klarhet i ljuset av Wittgensteins dunkelhet Pär Segerdahl (pdf)

37 Ett talmudistiskt rättsfall Zalma M Puterman (pdf)

53 Filosofisk pluralism Lars Bergström (pdf)

60 Filosofipolitik inför sekelskiftet Ingvar Johansson (pdf)

65 Filosofi och konkurrens Lars Bergström (pdf)

66 Notiser (pdf)