Utgivna nummer

1 Om filosofisk undran Mats Furberg (pdf)

9 Alan Gewirths moralteori Per Bauhn (pdf)

16 Gewirths härledning Ragnar Ohlsson (pdf)

21 Visst lyckas Gewirth utan att fuska! Per Bauhn (pdf)

25 Det svenska språket och filosofin Ephraim Fundgrube (pdf)

28 Intentionala maskiner Frank Lorentzon (pdf)

Recension

37 Recension av Shelly Kagan: The Limits of Morality Björn Eriksson (pdf)

44 Notiser (pdf)