Utgivna nummer

3 Foucault (& Nietzsche): Historien, Subjektet, Makten Michael Azar (pdf)

20 Kärleken, friheten, och aktörskapet Per Bauhn (pdf)

30 Allais paradox och maximering av förväntat värde Per-Erik Malmnäs (pdf)

37 Koherens och epistemiskt rättfärdigande Torbjörn Tännsjö (pdf)

41 Miljöetik och eko-logik Thomas Anderberg (pdf)

Recensioner

55 David Andersson om Hans Ruins Enigmatic Origins (pdf)

60 Notiser (pdf)