Utgivna nummer

3 Trettio år med paradigmer Hans Rosing (pdf)

11 Kan Searle tänka? Jan Erik Larsson (pdf)

28 Replik till Lars Bergström Ingemar Nordin (pdf)

33 Slutreplik till Ingemar Nordin Lars Bergström (pdf)

Recensioner

37 Lena Forssén om Jean Grimshaw, Feminist Philo­sophers. Women's perspectives on Philosophical Tradition (pdf)

43 Christian Munthe om Rationalitet i vetenskap och politik av Jörgen Hermansson (pdf)

51 Bo Petersson om Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (pdf)

55 Notiser (pdf)