Utgivna nummer

1 Det fenomenologiska konstitutionsbegreppet och den religiösa erfarenhetens problem Dick A R Haglund (pdf)

14 Allt är inte guld som glimmar Hans Mathlein (pdf)

16 Descartes’ metod I Sören Stenlund (pdf)

29 Wedberg och Aristoteles Ingvar Johansson (pdf)

36 Ett skenproblem: estetisk nihilism Michael Ranta (pdf)

42 Varför är Tao osägbart? Staffan Carlshamre (pdf)

46 Notiser (pdf)