Utgivna nummer

1 Rationella beslut under osäkerhet eller Hur skall man handla i blindo? Wlodzimierz Rabinowicz (pdf)

13 Rationalism, relativism och paradoxer Thomas Brante (pdf)

22 Tragiska valsituationer Ragnar Ohlsson (pdf)

32 Moraliska observationer Lars Bergström (pdf)

40 Visst kan vi observera det goda! Torbjörn Tännsjö (pdf)

46 Replik till Tännsjö Lars Bergström (pdf)

48 Notiser (pdf)