Utgivna nummer

3 Om enhet i mångfald Anna-Sofia Maurin (pdf)

12 Åskådningens kris - roten till 1900-talets filosofi Bengt Hansson (pdf)

24 Om ickebegreppsligt innehåll hos perceptuella tillstånd Ingar Brinck (pdf)

33 Om komplexa egenskaper Johannes Persson (pdf)

43 Drömmens fenomenologi och dess teoretiska konsekvenser Lennart Karlsson (pdf)

53 Förklaring som förståelse - en koherensteori för förklaring Rebecca Schweder (pdf)

63 Notiser (pdf)