Utgivna nummer

1 Wittgensteins och Hegels syn på filosofin och dennas relation till livet Carl-Göran Heidegren (pdf)

20 Människan över djuren Anders Tolland (pdf)

29 Samtal med Serres Lena Lindgren (pdf)

38 Spinozas intuitiva vetande Joachim Siöcrona (pdf)

Recensioner

40 Recension av Herbert Marcuse: Sovjetmarxismen. En kritisk analys Zalma M Puterman (pdf)

45 Recension av Michael Tooley, Abortion and Infanticide Ingmar Person (pdf)

48 Notiser (pdf)