Utgivna nummer

3 Diskussion om filosofihistoria Lars Bergström (pdf)

5 Filosofi och filosofihistoria Åke Löfgren (pdf)

8 Filosofi och filosofihistoria Ingemar Düring (pdf)

12 Mål och metoder i filosofihistorien Anders Wedberg (pdf)

20 Referat av diskussionen den 31 oktober 1960 Lars Bergström och Åke Löfgren (pdf)

26 Tillägg Sten Lindroth (pdf)

27 Kommentar Ingemar Hedenius (pdf)

29 Kommentarer till Anders Wedbergs ”Mål och metoder i filosofihistorien” Erik Stenius (pdf)

35 Om logiska förutsättningar för rationell kritik Jonas Nilsson (pdf)

42 Paradoxer: en allmän diagnos Matti Eklund (pdf)

Recension

53 Stefan Eriksson om Filosofi - en presentation. Skepticismens problem av D.Z. Phillips (pdf)

57 Notiser (pdf)