Utgivna nummer

1 Kroppen och själen Per Lindström (pdf)

16 Tolkningen av Hägerströms huvudargument Bo Petersson (pdf)

25 Ansvar och missförstånd Ingmar Persson (pdf)

Recensioner

29 Recension av Lennart Nordenfelt: Om brott, straff och vård Claudio Tamburrini (pdf)

37 Nya böcker av och med Sven Ove Hansson Mats Wingborg (pdf)

40 Notiser (pdf)