Utgivna nummer

1 Det psykofysiska problemet i nytt ljus Christel Granfelt (pdf)

15 Altruism och egoism Rudolf Johannesson (pdf)

39 Döden som icke-existens Nils-Erik Kristoffersson (pdf)

Recensioner

41 Recension av Christopher Norris: Deconstruction: Theory and Practice Anders Ekman (pdf)

47 Recension av Hans Regnéll, Att beskriva och förklara Ingvar Johansson (pdf)

48 Notiser (pdf)