Utgivna nummer

1 Om moraliska konflikter Risto Hilpinen (pdf)

9 André Gorz’ värderingsmässiga utgångspunkter Göran Holmqvist (pdf)

19 Om förståendet av främmande språkbruk Carola Sandbacka (pdf)

30 Om våra verkligheter Stig Nystrand (pdf)

37 En riktig hårding Torbjörn Tännsjö (pdf)

Recensioner

39 Recension av Svensson, Gunnar: Doubting the Reality of Reality. Moore and Wittgenstein on Sceptical Doubts Lars Hertzberg (pdf)

44 Recension av Harry Aronsson och Åke Löfgren: Att undervisa ifilosofi Ragnar Ohlsson (pdf)

48 Notiser (pdf)