Utgivna nummer

1 Förord Sten Lindström och Bertil Strömberg (pdf)

5 Om Ivar Segelberg, medvetandet och världen Thomas Wetterström (pdf)

26 Duhems quineska realism Paul Needham (pdf)

41 Några kommentarer till Wittgensteins ”Om visshet” Martin Gustafsson (pdf)

49 Utilitarismens fel och förtjänster Lars Bergström (pdf)

62 Är de flesta utilitarister deontologer? Krister Bykvist (pdf)

75 Några teorier om egenvärde Erik Carlson (pdf)

86 Lika för olika Ingmar Persson (pdf)

97 Hur många tolkningar har ”Macbeth”? Jan Österberg (pdf)

111 Offentlighet och obestämdhet hos språklig mening Peter Pagin (pdf)

128 Indexikal kunskap och social mening: om ordet ’jag’ Ingar Brinck (pdf)

137 Pågående handlingar John Cantwell (pdf)

151 Om trovärdighet Bertil Rolf (pdf)

160 Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer Jan Odelstad (pdf)

169 Om Seidenfelds kritik av sofistikerade brott mot oberoendeaxiomet Wlodek Rabinowicz (pdf)

186 Baklänges induktion i spelteori Rysiek Sliwinski (pdf)