Utgivna nummer

Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer

Jan Odelstad

Fulltext (pdf)