Utgivna nummer

1 Om livsbegreppet Lars Hertzberg (pdf)

13 Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Hans Mathlein (pdf)

25 Om dödsskräck och dödsångest Mats Furberg (pdf)

34 Donald Davidson i Uppsala Wlodzimierz Rabinowicz och Jan Österberg (pdf)

40 Kunskap i vår tid Gunnar Andrén (pdf)

Recension

45 Recension av Jan Patocka: Kjetterske studieri historiens filosofi Richard Matz (pdf)

52 Notiser (pdf)