Utgivna nummer

1 Individualismens olika huvudformer Rudolf Johannesson (pdf)

18 Putnam i Uppsala Bengt Molander (pdf)

37 Objektivism och relativism Hans Rosing (pdf)

Recension

42 Recension av Holger Thesleff: Platon Ragnar Ohlsson (pdf)

44 Notiser (pdf)