Utgivna nummer

3 Aristoteles syn på beröm Amanda Thorell (pdf)

13 Normativa skäl Lars Bergström (pdf)

24 Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar Marco Tiozzo (pdf)

35 Medicinanalogin i antik etik Frits Gåvertsson (pdf)

Recensioner

43 Lars Bergström om Religion utan gud av Ronald Dworkin (pdf)

47 Carl-Göran Heidegren om Konrad Marc-Wogau: En livsresa från Moskva till Uppsala av Lennart Nordenfelt (pdf)

51 Lars Bergström om Min hjärna och jag av Patricia Churchland (pdf)

53 Karl Ekendahl om Filosofisk tröst av Torbjörn Tännsjö (pdf)

57 Notiser (pdf)