Utgivna nummer

1 Världsandens mål — några sidor om Hegels syn på historien Staffan Carlshamre (pdf)

16 Om ratifikationismen. Kritik av Jeffreys nya ”beslutslogik” Wlodzimierz Rabinowicz (pdf)

34 Till den psykoneurala identitetens försvar Hans Rosing (pdf)

40 Blooms Tes Sven Danielsson (pdf)

Recensioner

39 Recension av Anders Gullberg, Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg Bengt Molander (pdf)

44 Recension av Derek Parfît: Reasons and Persons Ingmar Persson (pdf)

47 Notiser (pdf)