Utgivna nummer

3 Fem fel med utilitarismen Johan Brännmark (pdf)

20 Finala och intrinsikala värden Wlodek Rabinowicz och Toni Ronnow-Rasmussen (pdf)

34 Koherens och juridik Aleksander Peczenik (pdf)

Recension

59 Dan Egonson om Per-Anders Tenglands Mental Health (pdf)

64 Notiser (pdf)